Berits blogg

GMO-mat er ikke mat

Jeg føler vi er på ville veier – eller ordentlig på avveie.

Jeg tok flytaxi til Værnes en morgen og kom i prat med en forsker som virkelig engasjerte på bilturen. Han kunne fortelle om fremmede genoppskrifter i GMO-mat og hvor lite vi egentlig aner om konsekvensene av å få fremmede oppskrifter inn i våre genbøker. Effektene er høyst uforutsigbare – bare tiden vil vise hva inntak av slike aliens av noen plantevekster kan føre til.

Naturlig kryssing av planter og genetisk modifisering er to helt forskjellige ting. Genetisk modifisering i laboratorier (GMO) produserer fremmede plantevekster naturen aldri kunne ha skapt. Planter med fremmede genbøker – og fremmede egenskaper i naturen.

Fremmede gener i plantene avleses til merkelige proteinsnutter. Når du spiser en GMO mais, kan det hende ditt immunforsvar oppdager de fremmede proteinene slik at de utløser allergi. Når ingeniører tukler med plantenes genoppskrifter kan resultatet bli både mindre næringsrikt og mer toksisk. Vår bakterieflora i tarmen, våre fordøyelsessafter og milliarder av cellefabrikker er tilpasset ekte, ærlig mat.

I tillegg er GMO-planter tuklet med slik at de har innebygde insektsmidler i seg eller kan tåle uhyrlige mengder sprøytemidler.

Selv om du tar et gen ut av et eple og setter det inn i eplet igjen, så er metodene så upresise at genet kan havne helt ut av den sammenhengen det var ment å virke. Oppskriftene i det nye eplet er endret – det blir som å løsrive ord fra en setning og sette dem tilfeldig tilbake igjen. Hele meningen eller budskapet kan endres.

Jeg føler vi er på ville veier – eller ordentlig på avveie. Det føles både uetisk og utrygt å tukle med naturen på denne måten. Og hvor finner vi forskningen som kan vise at GMO er en trygg vei å gå over tid? Er en 90-dagers test på en rotte i et laboratorium plutselig bevis nok for at et menneske kan tåle slik mat i et menneskeliv på 90 år? Selv kortvarige rottestudier viser uheldige effekter på lever, nyrer og immunforsvar. Forkjemperne fører i pennen at disse effektene ikke er av betydning for mennesket. De påstår også feilaktig at GMO-planter gir større avlinger. Det finnes ikke et gen for større avling. De genmodifiserte plantene har imidlertid innebygd en uhyrlig tålegrense for sprøytemidler, slik at bøndene i noen tilfeller kan sprøyte seg til kunstig store avlinger. Men ikke til store avlinger av trygg mat for menneskekroppen. GMO-avlinger av soya er imidlertid mindre enn trygg non-GMO soya. Verdensrekorden i avling både på ris og bønner er nå økologisk. Et rikt bakteriemangfold i et økologiske jordsmonn bidrar med mer næring til planter i vekst. Det er samspillet mellom mikroorganismene i jorda, vannet, lyset og luften som bidrar til slike verdensrekorder i avling – av verdens beste menneskeføde – ekte, ærlig mat.

Mens forskerne eksperimenterer frem fremmede gener i både planter, dyr, bakterier og virus og forskere krangler om hvorvidt GMO-maten er trygg, så velger jeg for min del føre-var-prinsippet. Velg matvarer merket non-GMO. Det meste av verdens avlinger på mais og soya er nå GMO, så der bør du konsekvent kun kjøpe de økologiske variantene.