Featured Image

Sikre deg solvitaminet

Vet du hva som skjer i kroppen hvis du har for lite av solvitaminet? Uansett hvilken sykdom kroppen lider av, bør du sikre den optimal tilførsel av vitamin D, slik at du lettere blir frisk.

Her kan du lese hvorfor det er viktig å passe på at du har nok D-vitamin i kroppen.

 1. FOREBYGGE BENSKJØRHET OG BENBRUDD Vitamin D sikrer kroppen god tilgang på kalsium gjennom å øke opptaket av kalsium i tarmen og gjennom å redusere utskillelsen av kalsium i nyrene. På den måten sikrer vitamin D normale nivå av kalsium i blodbanen. Ved lave kalsiumverdier i blodbanen, stepper hormonet PTH (parathyroideahormon) inn, bremser tapet av kalsium i nyrene og øker frisettingen av kalsium fra ben. Økt frisetting av kalsium fra ben betyr at benvev brytes ned slik at benmassen tynnes ut. Det kan lede til benskjørhet over tid, og økt fare for benbrudd.
 2. SIKRE GOD MUSKELKRAFT
  Vitamin D3 sikrer et stabilt kalsiumnivå i blodet. Normale kalsiumverdier i blodet må til for å sikre god muskelfunksjon. Dette er viktig fordi selve sammentrekningen av muskelfibre trenger kalsium for å virke. Lave vitamin-D-nivå er derfor koblet til både svekket muskelkraft og muskelverk.
 3. FOREBYGGE OVERVEKT, TYPE 2-DIABETES OG METABOLSK SYNDROM
  Nok D-vitamin i blodet forebygger svikt i insulinfølsomheten og type-2-diabetes. Jo bedre vitamin D-status du har, dess mindre sannsynlig er det at du vil rammes av diabetes, uavhengig av din kroppsmasseindeks.
 4. FOREBYGGE KREFT
  Laboratoriestudier og dyremodeller viser at vitamin D3 både kan forebygge og bremse spredning av flere typer kreft. Vitamin D3 er i dyremodeller vist å redusere forekomst og progresjon av både prostatakreft og tarmkreft. Det ser ut til at vitamin D3 bidrar til å lese av genoppskriften for et protein som hemmer veksten av kreftceller. I større befolkningsundersøkelser ser man at risikoen for å utvikle kreft i en befolkning er betydelig høyere hos dem med lav D-vitaminstatus sammenlignet med dem med høyeste vitamin-D-status. Ifølge kreftforeningen kan både lave og høye nivå øke risikoen for kreft. Studier på kreftpasienter viser at lave nivå av vitamin D gir høyere dødelighet enn høye vitamin-D-nivå.
 5. SIKRE IMMUNFORSVARET OG BESKYTTE MOT INFEKSJONER
  Cellene i immunforsvaret trenger også vitamin D for å fungere optimalt. Noen studier kobler mangel på vitamin D til økt sårbarhet for infeksjoner, andre ikke. Erfaring viser også at pasienter som sliter med autoimmune lidelser og kroniske betennelser, kan oppleve betydelig bedring ved å optimalisere sitt vitamin D-nivå.
 6. FOREBYGGE HJERTE- OG KARSYKDOMMER
  En studie viste at det blant testdeltagerne var 80 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdommer ved D-vitaminmangel. I en periode på åtte uker fikk 148 kvinner kalsium alene eller kalsium og vitamin D mot høyt blodtrykk. Resultatene viste at kalsium, sammen med D-vitamin, ga en betydelig bedring av blodtrykket.
 7. SIKRE AT DU LEVER FRISKERE OG LENGRE
  Flere befolkningsundersøkelser viser at de med høyeste blodkonsentrasjon av vitamin D lever betydelig lengre enn de med laveste blodkonsentrasjon. Alle organene i kroppen er avhengig av tilstrekkelig med D-vitamin for å fungere optimalt, men inntaket skal ikke overdrives.

Kilde: Denne saken var puplisert i Norsk Ukeblad 11. desember 2017.

Kilder: Berit Nordstrand, Ref Christakos S, Hewison M, Gardner DG, et al. Vitamin D: beyond bone. Annals of the New York Academy of Sciences. 2013;1287(1):45-58.
doi:10.1111/nyas.12129