Kontakt oss!
Ettersom Berit ikke praktiserer som lege har vi ikke anledning til å besvare personlige henvendelser vedrørende egen helse eller andre individuelle, helserelaterte forespørsler. Alle henvendelser rettes til Vegard Støten, Manager.
Schives gate 9, 7030 Trondheim