Kontakt oss!
Ettersom Berit ikke praktiserer som lege har vi ikke anledning til å besvare personlige henvendelser vedrørende egen helse eller andre individuelle, helserelaterte forespørsler.
Landebekken 2, 7041 Trondheim