Personvern & Informasjonskapsler

Selskapet er Berit Nordstrand AS, heretter kalt BN, som eier av merkevaren ”Berit Nordstrand “ er åpne om de personopplysningene vi samler inn om deg, og om hvordan disse personopplysningene brukes og deles. Bruk av BN sine tjenester på beritnordstrand.no skjer i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som bruker av BN sine tjenester til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker. Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av BN sine tjenester på beritnordstrand.no som erklæringen dekker.

1. Ansvar

BN er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, herunder beritnordstrand.no sin behandling av personopplysninger.

Har du som kunde spørsmål om personvern kan disse sendes til personvern@beritnordstrand.no

2. Informasjonen vi samler inn

Vi samler inn dine personopplysninger for å levere, støtte, tilpasse og utvikle tjenestene våre, og for å gjøre tjenestene mer relevante og nyttige for deg. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

2.1. Besøk på beritnordstrand.no

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å loggføre din bruk av nettsiden.Ved å besøke vårt nettsted beritnordstrand.no loggføres dine bruksdata, for eksempel når du viser eller klikker på innhold eller gjennomfører et søk.

2.2. Nyhetsbrev

Ved samtykke til å motta nyhetsbrev fra BN, samler vi følgende opplysninger om deg:

  • E-postadresse
  • Kjønn
  • Fødselsdato
  • Interesseområder
  • Geografisk område

2.3. Spørreundersøkelser

For å utvikle våre tjenester kan vi sende deg spørreundersøkelser. Til dette bruker vi din e-postadresse som du har registrert på vår nettside, og svarene du gir registreres anonymt hos oss til internt bruk. Kun brukere som har samtykket til å kunne bli kontaktet på e-post vil kunne motta spørreundersøkelser.

For å videreutvikle og kartlegge våre tilbud, kan vi også invitere deg til frivillig fokusgrupper og direkte samtaler. Du kan, gjennom nyhetsbrevet, få tilbud om å teste ut nye produkter og egne merkevarer, og motta en kompensasjon for ditt bidrag. Dette er frivillig, du som kunde kan selv velge å delta eller ikke, og svarene du gir vil derfor ikke alltid anonymiseres dersom du velger å være med.

3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

BN behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg en tilpasset og personlig brukeropplevelse av våre tjenester, samt for å behandle din ordre.

3.1. Besøk på beritnordstrand.no

Opplysningene som samles inn i forbindelse med ditt besøk på beritnordstrand.no benyttes for å tilpasse og forbedre innholdet på hjemmesiden vår, i tillegg til at vi kan vise deg annonser for våre produkter, tjenester og arrangementer i andre kanaler og nettsteder utenfor vår hjemmeside.

3.1.1. Henvendelser via personvern@beritnordstrand.no.

Henvendelser via personvern@beritnordstrand.no lagres i egen mappe i e-post systemet til BNSN der utvalgte representanter har tilgang til å håndtere henvendelsene. Henvendelsene slettes fra e-post kontoen så snart de er behandlet, og eventuelle bestillinger som følger henvendelsene registreres i BNSN sine saksbehandlingsverktøy for å kunne dokumenteres i ettertid.

3.2. Nyhetsbrev

Personopplysningene som samles inn i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev behandles:

  • For å sende ut våre nyhetsbrev til deg og dermed holde deg oppdatert om arrangementer, eller lignende markedsføringsrelatert kommunikasjon, samt for å sende deg tilbud.
  • For å kontakte deg i forbindelse med endringer i denne personvernerklæringen eller våre brukervilkår.
  • Hvis du deltar i kampanjer eller konkurranser arrangert av BN via våre nyhetsbrev, vil opplysningene du oppgir kun benyttes for å gjennomføre kampanjen eller konkurransen.
  • Vi benytter din e-postadresse for å bekrefte identiteten din.
  • Du kan når som helst stanse mottak av våre nyhetsbrev ved å benytte avmeldingsfunksjonen nederst i nyhetsbrevet.

4. Sletting av personopplysninger

BN vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig å beholde for den tjenesten vi leverer til deg. BN vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivningen.

5. Deling av informasjon til tredjeparter

BNSN utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover det som vi til enhver tid er pålagt i lov å utlevere. For å levere våre tjenester benytter vi oss av databehandlere som behandler personopplysninger kun etter BNSN sin instruks. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen.

6. Dine rettigheter

Som bruker av tjenestene til BN har du rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også forespørre retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

BN behandler dine personopplysninger til kjøpsformål på bakgrunn av avtalen om kjøp via beritnordstrand.no. Informasjon om deg innhentet via din kundeprofil brukes på bakgrunn av og i tråd med ditt samtykke. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake av deg. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Forespørsler som nevnt over sendes til personvern@beritnordstrand.no

Dersom du mener BN ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

BN forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen vil brukeren bli skriftlig informert gjennom våre tjenester om dette på forhånd.

Sist oppdatert: Juni 2018

 

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (“cookie”) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore Internettbruken din. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Hvordan benyttes informasjonskapsler for analyse og sporing på beritnordstrand.no?

Informasjonskapsler og sporinger brukes på beritnordstrand.no med følgende formål:

1. Analysere trafikk på beritnordstrand.no med Google Analytics.

På beritnordstrand.no brukes analyseverktøyet Google Analytics for å lage et overordnet bilde av hvordan brukerne benytter nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å hente informasjon på en anonym måte (aggregert) om hvordan besøkende benytter nettstedet. Eksempler på informasjon som blir lagret er antall sidevisninger, hvordan de besøkende fant nettstedet, og antall besøk. Hensikten er å hjelpe oss til å øke brukervennligheten på nettstedet. Informasjonen som blir opprettet under besøket ditt blir videresendt og lagret hos Google Inc.

Vi bruker data fra Google Analytics til å analysere trafikk til artikler og handleprosess for produkter. Data fra Google Analytics kan også benyttes til blant annet å analysere hvor mange som leter etter helserelaterte artikler,informasjon rundt produktsøk og målinger av sidevisninger.

IP adressen til brukerne brukes til å lokalisere posisjon, men kan ikke tilgjengeliggjøres eller kobles mot andre data som samles i Google Analytics.

2. Annonsering på Facebook eller Google

For å kunne gi målrettede reklamer på Facebook eller Google bruker beritnordstrand.no informasjonskapsler og tilhørende sporinger for å kunne rette reklame mot de målgruppene vi mener det vil være mest hensiktsmessig å annonsere mot. På denne måten sender vi ikke ut reklame til alle tilfeldige brukere på Facebook eller Google, men retter reklamen direkte til de vi tror reklamen vil være relevant for. Med disse sporingene kan vi også ekskludere reklamer for beritnordstrand.no brukere som vi ikke tror reklamen vil være relevant for.

3. Øvrige informasjonskapsler for beritnordstrand.no

beritnordstrand.no bruker også informasjonskapsler for netthandel funksjonalitet på sidene, som å huske tilbakevendende kunder og gi dem mulighet til å gjenoppta en tidligere handleøkt.

Informasjonskapsler brukes også for at den tekniske plattformen skal fungere best mulig (at trafikken dirigeres til riktige servere gjennom hele sesjonen).

Hvordan man kan unngå informasjonskapsler?

Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

Internet Explorer

1. Trykk på Ctrl + Shift + Delete på tastaturet. Da kommer du inn til menyen for å slette informasjonskapsler.

2. Sørg for at det er huket av for informasjonskapsler og midlertidige internettfiler

3. Klikk slett.

Firefox

1. Trykk på Ctrl + Shift + Delete på tastaturet. Da kommer du inn til menyen for å slette informasjonskapsler.

2. Velg tidsrommet: Prøv først hele dagen. Blir det ikke bedre kan du prøve alt.

3. Sørg for at det er huket av for informasjonskapsler og hurtiglagring for nettsider

4. Klikk slett

Safari

1. Klikk på Tannhjulet, bruker du Mac klikker du Safari ikonet

2. Velg Nullstill Safari

3. Fjern alle avhukninger

4. Huk av for

Slett nedlastningsloggen

Tøm bufferen

Slett informasjonskapsler.

Opera

1. Trykk på Operalogoen

2. Velg innstillinger

3. Velg slett private data

4. Trykk på detaljer,fjern så alle avhukninger

5. Huk av for slett midlertidige informasjonskapsler

Chrome

1. Velg alternativer(Valg for Mac)

2. Trykk på fanen avansert

3. Trykk på slett nettleserdata

4. Huk av for tøm nettlesningslogg >

Tøm nedlastningsloggen

Tøm bufferen

Slett informasjonskapsler.

 

Sist oppdatert: Juni 2018