Featured Image

Berit Nordstrand-metoden trinn for trinn

Norge står i dag ovenfor et stort samfunnsproblem.” I følge statistiske utregninger, sliter 15-20% av alle norske skolebarn med forskjellige konsentrasjons – og atferdsvansker. Antall barn med AD/HD og lese/skrive diagnoser øker stadig, og samfunnskostnadene følger logisk nok den samme trenden. Barn med atferdsvansker krever en tettere oppfølgning fra skole og foreldre. Noe som koster både tid og penger.

Det er ikke bare Norge som har utfordringer knyttet til psykisk helse. Urovekkende er det at Verdens Helse Organisasjon (WHO) har begynt å se på psykiske lidelser som en global epidemi. De antar at plager som angst og depresjon kommer til å toppe verdens sykdomsstatistikk innen 2020. Hva er det som er i ferd med å skje i den vestlige verden, og hvorfor ser vi denne eksplosjonen av psykiske lidelser og atferdsproblemer?

Livsstilsfaktorer som kosthold, stress og fysisk aktivitet spiller nok en betydelig rolle. Dagens travle samfunn krever mye av foreldrene – noe som utvilsomt kan oppleves som stressende for mange barn. Samtidig som ny teknologi sparer oss for mye tid, medbringer den dessverre også mindre fysisk aktivitet og uheldige tidsløsninger som eksempelvis “hurtigmat” og “digitale barnevakter”. Ofte går dette på bekostning av barnas matkvalitet, fysiske bevegelse og sosiale aspekter. Alle viktige brikker for å balansere barnas stressrespons og utvikling.

Fysisk aktivitet sammen med et solid kosthold og sosialt samvær er grunnpilarene for å utvikle et friskt nervesystem hos barn. Nervesystemet vårt er bindeleddet mellom kropp og sinn. Det styrer alt vi tenker og gjør. Nyere forskning viser at både fysisk bevegelse og riktig næring kan styrke utviklingen av nervesystemet, samtidig som de samme faktorene kan bedre adferdsutfordringer og konsentrasjon.

Alle barn har godt av fysisk aktivitet, ekte mat laget fra bunn av, restitusjon, trygghet og struktur. Men de er alle forskjellige – ulike både inni og utenpå. Barnas hjerner modnes i litt ulik takt. Uro, adferdsvansker og dårlig konsentrasjon kan tilskrives en hjerne som er forsinket modnet eller en hjerne som mangler elementære byggeklosser for optimal fungering. Derfor bør barn med ulike adferdsutfordringer, få muligheten til indidviduel oppfølging nettopp på gode matvalg for dem og øvelser som kan stimulere hjernen.

I denne forbindelse har ”Child in Balance” (CiB) utviklet et unikt verktøy som undersøker hvert enkelt barn og tildeler øvelser, rettet mot hvert enkelt barns forskjellige utfordringer. En funksjonell videoundersøkelse sammen med spesifikke spørsmål om hjernens funksjonalitet avdekker ”ubalanser” i atferdsrelaterte hjerneområder. Løsningen tar utgangspunkt i at hjernen fungerer på lik linje som en muskel, og at aktuelle områder kan trenes sterkere med målretta øvelser. En del av programmet består av primitiv reflekstrening og nevrofeedbackøvelser. Begge metodene er godt dokumentert som medikamentfri behandling mot psykiskiske helseplager og atferdsproblematikk.

”Child in Balance” (CiB) underviser i tillegg i Berit Nordstrands kostholdsråd for barn i utvikling. Forskning i dag viser at maten vi spiser påvirker atferden vår. Verktøyet gir deg mat som legger til rette for optimal hjernefunksjon med mer ro, bedre konsentrasjon og hukommelse. Samtidig fjernes råvarer som kan forstyrre hjernens fungering.

Programmet er enkelt i bruk, interaktivt, og anvendes i hjemmet via nettet.  CiB kan optimalisere fungeringen og være et ypperlig verktøy for alle som ønsker en bedre mestring i av skole og hverdag. ”Child in Balance” har som mål å redusere atferdsrelaterte plager blant barn og unge i dagens samfunn. Kanskje dette kan være noe for deg eller noen du kjenner? Les mer om oss på www.childinbalance.no og www.eurekakiropraktikk.no.

 

Mvh

Kristian Fagerland,

Child in Balance

 

Referanser:

«ADHD-barn kan bli friske med riktig kosthold»  http://www.adressa.no/pluss/nyheter/article11545047.ece?cx_Deling=AddThis
Cubillo, A., & Rubia, K. (2010). Structural and functional brain imaging in adult attention-deficit/hyperactivity disorder.
Curtis, L. T., & Patel, K. (2008). Nutritional and environmental approaches to preventing and treating autism and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(1), 79-85.
Gunnar, M., and Quevedo, K. The neurobiology of stress and development. Annual Review of Psychology 58:145-73 (2003)
Kinney, D. K., Miller, A.M., Crownley, D.J., Huang, E., and Gerber, E. Autism prevalence following prenatal exposure to hurricanes and tropical storms in Louisiana. Journal of Autism and Developmental Disorders 38:481-88 (2008)
Pelsser, L. M., Frankena, K., Toorman, J., Savelkoul, H. F., Dubois, A. E., Pereira, R. R., … & Buitelaar, J. K. (2011). Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial. The Lancet, 377(9764), 494-503.
Leisman G., Melillo R. (2010), Effects of motor sequence training on attentional performance in ADHD children, Int J Disabil Hum Dev 2010;9(4)
Leisman G, Melillo R, Thum S, Ransom MA, Orlando M, Tice C, Carrick FR (2010). The effect of hemisphere specific remediation strategies on the academic performance outcome of children with ADD/ADHD. Int J Adolesc Med Health. 2010 Apr-Jun;22(2):275-83.
Sarver, D. E., Rapport, M. D., Kofler, M. J., Raiker, J. S., & Friedman, L. M. (2015). Hyperactivity in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): impairing deficit or compensatory behavior?. Journal of abnormal child psychology, 1-14.
Shaffer, R. J., Jacokes, L. E., Cassily, J. F., Greenspan, S. I., Tuchman, R. F., & Stemmer, P. J. (2001). Effect of Interactive Metronome® training on children with ADHD. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 155-162
Taub G., MCGrew K.S., Keith (2007) Improvements in interval time tracking and effects on reading achievement, Psychology in the Schools, Vol. 44(8),