Featured Image

Er økologisk mat noe bedre for helsen?

Fra et miljøperspektiv, er det bred enighet om at økologiske mat har mange fordeler, spesielt om den er kortreist.

Men hva med helseperspektivet?

Det franske Mattilsynet oppsummerer at økologisk kan være mer næringsrik

Det franske Mattilsynet (AFSSA) har i 2009 gjennomført en studie og evaluering av ernærings- og hygienekvalitet i økologisk mat. De konkluderer med at økologisk matproduksjon og foredling har mange fordeler, inkludert både bedre næringsinnhold og mindre foruresning.

Noen av de viktigste konklusjonene i rapporten er som følger:

  1. Økologiske planteprodukter kan inneholde mer tørrstoff .
  2. Økologiske planteprodukter kan inneholde høyere nivåer av mineraler.
  3. Økologiske planteprodukter kan inneholde mer antiokidanter sånn som fenoler og salisylsyre, (som er kjente for å beskytte mot kreft, hjertesykdommer og andre helseproblemer).
  4. Økologiske grønnsaker har mindre nitrater, ca. 50% mindre (høye nivåer av nitrater er knyttet til sykdommer som diabetes og Altzheimers).
  5. Karbohydrat-, protein- og vitaminnivåer er ikke godt nok dokumentert.
  6. Økologiske kyllingfileter har gunstigere fettsyresammensetning – 2-3 ganger mindre fett og signifikant høyere nivå av omega-3 fettsyrer (som har vist seg å være kreftforebyggende).

Mer tørrstoff + høyere innhold av mineraler og antioksidanter + mindre nitrater + bedre fettsamensetning = Mer helse per kilo i økologisk mat?

Franskmennene fikk med seg det britene overså?

Forfatter av den franske Mattilsynets rapport, Dr. Denis Lairon, har doktorgrad i biokjemi og er direktør for INSERMs forskningsenhet ved det medisinske fakultet, Universitetet i Marseille.

I motsetning til den mindre positive rapporten som kom fra det britiske Mattilsynet tidligere samme år, har franskmennene fått med seg de positive resultatene fra EU-prosjektet QLIF, den hittil største studien av økologisk mat. Her påvises et lavere innhold av sprøytemiddelrester og tungmetaller i økologisk mat.

I tillegg til å ha mer av de gode stoffene, har økologisk mat mindre av de stoffene vi helst bør unngå!

I Tidsskift for den Norske Legeforening nr.11,2004 redegjør forsker Gerd Holmboe-Ottesen for studier som viser at økologisk mat kan bidra til bedre helse. De viktigste bidragsyterne kan være høyere antioksidantkonsentrasjon og høyere innhold av essensielle omega-fettsyrer fra dyr som beiter fritt ifølge artikkelen.

Næringsverdi i ulike vekster er også avhengig av hvllke sorter du velger, om de er langsomtvoksende eller hurtigvoksende, da de mer langsomme vekstene generelt har mer næring. Foreløpig finnes det ikke nok studier til å konkludere bastant på at økologisk produksjon alene gir helseeffekt, men mange studier peker i den retningen og jeg ser frem til flere sammenliknende studer på både ulike arter og ulike produksjonsmetoder.

Jeg er ikke overrasket over at nyere studier peker på at økologisk mat kan bidra til bedre helse, selv om de lærde fremdeles strides. Økologiske produkter kan ha mer antiosidanter, mer mineraler og mer omega-3. Noen studier dokumenterer dette, mens andre studier ikke viser det. Du unngår iallefall endel sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer i produktene. Mer skånsom videreforedling kan også ivareta næringsverdien bedre.

Og det smaker så godt!

Jeg er enig med de stadig flere professjonelle kokkene som sier at økologiske produkter har renere og kraftigere smaker. Jeg forstår også de bestemødrene som smiler og sier at “neimen dette smaker som en gulrot skal smake!” Det kommer tydelig frem når vi skal spise frukt og grønnsaker rå i biter eller som råkost. Tydelig er det også når jeg lager grønnsakssuppe, og får verdens nydeligste kraft av smaksrike økologiske grønnsaker.