Featured Image

Fairtrade – verdighet for oss alle

Jeg hadde lest om utfordringer på kakaoplantasjene, om fattigdom, dårlig betaling og barnearbeid. Det kjennes veldig bra å kunne bidra med nydelig sjokolade som gjør oss godt og som samtidig sikrer anstendige arbeidsvilkår og bærekraftig utvikling for de som dyrker råvaren. Fairtrade er et lite valg for den enkelte – men gjør så uendelig stor forskjell. Jeg er stolt over å ha skapt en sjokolade som gjør godt for oss alle.

Dårlig betaling erstattes av mer rettferdig handel

Gjennom samarbeidet med Fairtrade har jeg lært så utrolig mye mer. En kunnskap som gjør at jeg vanskelig kan forstå hvorfor ikke all norsk sjokolade merkes Fairtrade. Akkurat som i kaffeproduksjon, er det vanskelig for bønder å etablere stabile handelsforbindelser og å nå ut i verdensmarkedet. Dette har resultert i et handelssystem basert på mange mellomledd i produksjonen – hvor langt de fleste kakaobønder lever i absolutt fattigdom. En inntekt på mindre enn $ 1,25 per dag, eller så lite som 2-4 kroner per dag. Det føles godt å kunne bidra til at den enkelte bonde sikres en mer rettferdig betaling.

Barnearbeid erstattes av skolegang

I løpet av det siste tiåret har flere feltstudier vist at barnearbeid er utbredt i kakaoindustrien. Hundretusener av barn arbeider fremdeles under slavelignende forhold for å fremskaffe kakaobønner andre kan gjøre seg rike på. Jeg dømmer ikke de kulturer som fremdeles lever i en svunnen tid, fra den gang vi selv benyttet oss av barnehender. Men jeg får vondt inne i meg ved tanken på at hvert sjette barn i verden i alderen 5-14 år i dag må slite som slaver for å holde seg i livet (ref. UNICEF). Et forbud mot barnearbeid kan forverre mange barns levekår. Jeg vil bidra til at barnearbeid avskaffes på en måte som sikrer den enkelte familie verdige levekår så barnearbeid kan erstattes av skolegang.

Hva bidrar du med når du velger Fairtrade?

Hver gang du velger et Fairtrade-sertifisert produkt, så vet du at du samtidig bidrar til mer verdige arbeidskår for voksne kakaobønder og gjør det mulig for flere familier å erstatte barnearbeid med skolegang. Se etter Fairtrade-merket og bidra til organisasjonens arbeid for å bedre livssituasjonen for den enkelte bondefamilie.

Fairtrade har per i dag sertifisert mer enn hundre kakaokooperativer i Afrika og Latin-Amerika, og en mer rettferdig handel bidrar til bedre levekår for omkring 180 000 kakaobønder og deres familier.. Jo mer kakao bøndene får solgt til Fairtrade-betingelser, jo nærmere kommer de en hverdag hvor maten kan stå på bordet og alle barna kan sikres barndom, lek og skolegang

Fairtrade jobber videre for å sikre kakaokooperativene stabile handelsforbindelser internasjonalt. Dette inkluderer tilgang på teknisk support og kunnskap som sikrer god produktivitet, kvalitet og ledelse.

Med Fairtrade-sertifisering følger et sett av kriterier som sikrer bønder bedre priser for sin kakao og en premium (øremerket sum) som ofte investeres i utdanning og skolestipend.

Det gjør skolegang tilgjengelig for alle – slik at den enkelte familie faktisk har råd til å velge skolegang fremfor barnearbeid. Fairtrade sikrer at barnerettighetsorganisasjoner tilbyr opplæring og de verktøy som skal til for i praksis å bekjempe barnearbeid.

Sist, men ikke minst trygger kriteriene bondens helse gjennom strenge rutiner for håndtering av helsefarlige kjemikalier og krav til demokrati, slik at alle har rett til å uttrykke sine meninger og påvirke viktige beslutninger.

Gjennom Fairtrade-sertifisering nyter jeg vissheten om at hver eneste sjokoladebit bidrar til økt verdighet og en bedre verden.

Jeg velger Fairtrade fordi det gjør godt.

 

Fotograf: Luc Gnago

Copyright holder: FAIRTRADE Österreich/Gnago