Featured Image

Fantastiske resultater for lille Nicolaj

Jeg møtte familien i vår, da jeg gjennom et TV-prosjekt fikk muligheten til å hjelpe dem med medikamentfrie tiltak for å bedre fungeringen til Nicolaj. Medisinene gav bivirkninger som dårlig matlyst og følelsesmessig avflatning hos gutten, som hadde gått fra å være glad og aktiv til å bli rolig, og mindre glad. Effektene av mine tiltak lot ikke vente på seg. Gjennom enkle matgrep og individuelt tilpassede øvelser, kunne vi redusere på medisineringen og guttens prestasjoner økte betydelig på skolen. Han ble en glad og fornøyd og roligere, mer konsentrert gutt. Hele familien hadde betydelg effekt. Nå har vi en familie og en skole utenfor Halden som er blitt superentusiastiske etter å ha erfart betydelige effekter av enkle tiltak. De vil bidra til å dele kunnskapen slik at alle familier i det ganske land kan få nyttiggjøre seg metoden. Hele den rørende historien skal dere få se etter jul. Gled dere!