Featured Image

Medikamentfri behandling først

I spalten, Bloggernes hjørne, i “Helsemagasinet – vitenskap og fornuft” får ulike bloggere ordet om noe de har på hjertet, og denne gangen var det jeg som fikk lov til å formidle et av flere tema jeg brenner for, nemlig bruk av mat som medisin før medikamell behandling forsøkes.

“Vi kan ikke hoppe bukk over medikamentfri behandling når stadig flere studier dokumenterer positive effekter av øvelser, avstressing og ren mat mot psykiske helseplager, atferdsforstyrrelser, søvnplager og AD/HD.”

Med fokus på på mattrivsel og ikke på sanksjoner, trinnvis endring og ingen skremmende, store forandringer, fokus på hva man skal begynne med heller enn hva man skal slutte med, mindre stress og mer langsom tid, kan alle få dette til.