Featured Image

Erik Hexeberg: Er det farlig å ha høyt kolesterol? Og får du hjerte- og karsykdom av å spise mye mettet fett?

Gjesteskribent: Erik Hexeberg

De fleste av oss er opplært til å svare ja på begge disse spørsmålene, og vi har fått høre at det er overbevisende vitenskapelig dokumentasjon for å behandle høyt kolesterol hos friske personer og at et kosthold med mindre mettet fett vil redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Men er det egentlig sant?

Våre helsemyndigheter påstår at det å ha en verdi for totalkolesterol (S-kolesterol) i blodet over 5 mmol/L øker risikoen for sykdom og død, særlig av hjerte- og karsykdom. Men den siste undersøkelsen vi kjenner til fra Norge om denne sammenhengen viste at dødeligheten uansett dødsårsak var høyest for de som hadde totalkolesterol under 5 mmol/L. Stikk i strid med det vi har lært. For kvinner var dødeligheten avtagende med økende kolesterolverdi, og kvinnene med total-kolesterol over 7 mmol/L hadde statistisk lavere dødelighet enn kvinner med totalkolesterol under 5 mmol/L. Hos menn var det gunstigst å ha kolesterolverdier mellom 5 og 7 mmol/L. Dataene i denne undersøkelsen er fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og Nord-Trønderne anses som representative for nordmenn samlet sett. Med disse resultatene er det merkelig at norske helsemyndigheter er bekymret over at svært mange nordmenn har høyt kolesterol – definert som totalkolesterol over 5 mmol/L.

Hvis du har lavere dødelighet av å ha et høyt totalkolesterol, hvorfor skal da høye kolesterolverdier behandles med kolesterolsenkende medisin? Det kunne selvfølgelig være at det ga enda lavere dødelighet, men det er det ingen grunn til å tro. Det er faktisk ingen som har undersøkt om det er nyttig for friske personer å redusere kolesterolnivået med medisiner.

Og hva med fett? Vi har fått høre at vi skulle spise mindre fett, særlig mettet fett, og heller spise grove kornprodukter, frukt, grønnsaker og lettprodukter. Vi skulle skjære randen av kotelettene, kaste skinnet på kyllingen og ikke spise mer enn ett egg i uken. Egg inneholdt jo kolesterol, og da kunne jo kolesterolnivået i blodet bli høyere, og det igjen kunne gi hjerte- og karsykdom – har det blitt hevdet. Men selv de amerikanske retningslinjene for kosthold har fjernet advarselen om å spise kolesterolholdig mat – det er aldri funnet noe grunnlag for påstanden om at et høyt inntak av egg fører til hjerte- og karsykdom.

Våre helsemyndigheter anbefalte oss i mange år å spise mat med lite fett slik at fett utgjorde mindre enn 30 prosent av energiinntaket. Men myndighetene har erkjent at det aldri har vært vitenskapelig grunnlag for dette rådet. Men fremdeles holder de fast på at vi bør spise mat som gir mindre enn 10 energiprosent mettet fett. Helsedirektoratets påstander er blitt utfordret, og en rekke store internasjonale studier har frikjent mettet fett. Som svar på utfordringen laget Helsedirektoratet en rapport som skulle vise at rådene deres var velfunderte. I rapporten tok de en snarvei og har begrenset sin undersøkelse til samlestudier som viser effekten av å bytte ut mettet fett med flerumettet fett. Problemet er at samlestudiene har samlet gamle studier, også studier fra det forrige årtusen, hvor forskerne klassifiserte transfett som mettet fett. Inntak av industrielt transfett, som det var mer enn 30 % av i margarin frem til 1990, er blitt knyttet til hjerte- og karsykdom. Derfor har transfett gradvis blitt fjernet fra maten vår. Men når Helsedirektorats rapport vurderer studier hvor både mettet fett og transfett er byttet ut med flerumettet fett som om det bare var mettet fett som var blitt skiftet ut, har de ikke grunnlag for sin skremselspropaganda om at det er farlig å spise mettet fett.

Det er ikke det fettet du spiser som gir hjerte- og karsykdom – det er det fettet du lager selv. Og det fettet kommer fra karbohydrater. Spiser du mye sukker og stivelse blir det omgjort til fett i leveren. Dette fettet blir pakket inn i partikler av fett og proteiner som blir til såkalte små LDL-partikler, og et høyt nivå av disse partiklene gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Da vi gjennomgikk litteraturen bak påstandene om sammenhenger mellom blodprøver og risiko for hjerte- og karsykdom og hvilken mat som er forbundet med hjerte- og karsykdom, fant vi at det ikke er hold i rådene vi har fått og fremdeles får av våre helsemyndigheter. Vi mener kostrådene fra våre myndigheter faktisk skaper hjerte- og karsykdom.

Vil du vite mer, kan du ha glede av å lese boken «Nytt blikk på kolesterol – er vi blitt lurt» og se Livesendingen på Klubb Nordstrand HER 

Parret Hexeberg knuser mytene om mettet fett og kolesterol. Se livesendingen her!