Featured Image

Psoriasis og hjerte-karsykdom

Har du psoriasis, stoffskiftesykdom, leddgikt, Mb.Crohn eller annen autoimmun sykdom, så påvirker det ikke bare de angrepne organene som huden, skjoldbruskkjertelen, leddene og tarmen. Hvis den kroniske betennelsestilstanden eller inflammasjonen får bestå, og man ikke har en helhetlig medisinsk tilnærming i behandlingen, øker faren for flere kroniske lidelser, noe som kan bety både redusert livskvalitet og flere tapte leveår.

 

Hjerte- og karsykdommer er den ledende dødsårsaken i Norge, som i mange andre land. Disse sykdommene, som inkluderer høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjertesvikt og slag, står for en betydelig andel av alle dødsfall hvert år. Kreft kommer også høyt på listen. Har du en autoimmun sykdom, kan det hende du har betydelig økt risiko for dem begge.

Følgesykdommer som kan forkorte livet

Psoriasis er en av mer enn 100 kroniske autoimmune lidelser. Den påvirker huden primært, kjennetegnet ved røde, skjellende flekker som ofte kan være kløende eller smertefulle. Men den kan også ramme leddene i form av psoriasis-leddgikt. Leddgigt er imidlertid ikke den vanligste følgesykdommen til psoriasis. Metabolsk sykdom og hjerte-karsykdom rammer flere. Både overvekt, Type-2-diabetes, metabolsk syndrom, høyt blodtrykk, ugunstige blodfettverdier (dyslipidemier) og avleiringer i blodåreveggen (atherosclerose) er hyppigere forekommende hos folk med autoimmun sykdom. En mer helhetlig, funksjonelmedisinsk tilnærming og økt fokus på slike følgesykdommer, vil kunne forebygge sykdom og gi pasientene et lengre og friskere liv.

Studier viser at psoriasispasienter lever omkring 5 år kortere enn forventet, basert på risikofaktorer for død. En stor andel av deres forkortede levetid, skyldes nettopp hjerte-karsykdom. Omvendt betyr det at om man kan redusere psoriasispasientenes risiko for hjerte-karsykdom, kan man legge et betydelig antall flere leveår til livet.

Koplingen mellom psoriasis og hjerte-karsykdom er inflammasjon. Kronisk lavgradig inflammasjon som over tid leder til både metabolsk sykdom, hjerte-karsykdom og andre kroniske lidelser koplet til inflammasjon. Flere studier dokumenterer både et svekket tarmbakteriemangfold, lekk tarm (økt tarmpermeabilitet) og kronisk lavgradig inflammasjon hos psoriasispasienter.

Helhetlig utredning og behandling påkrevet

Det er på høy tid at både psoriasispasienter og folk med andre autoimmune lidelser får en helhetlig tilnærming med fokus på å dempe slik kronisk lavgradig inflammasjon og helsefare. De bør kartlegges for risikofaktorer for hjerte-karsykdom, slik som høyt blodtrykk , dyslipidemi, metabolsk syndrom, Type-2-diabetes, røykeadferd og snusvaner. I tillegg bør de undersøkes i forhold til ernæringsstatus/kostholdsvaner, svekket tarmbakteriemangfold, lekk tarm (økt tarmpermeabilitet), matproteinintoleranse og forhøyede blodmarkører for inflammasjon. Dette i tillegg til søvn, stress og aktivitet. De bør få en helhetlig og sammensatt tilnærming, med en behandlingsplan som inneholder alle disse elementene. En tverrfaglig og helhetlig tilnærming er nødvendig om man skal oppnå symptomlindring, tilfriskning og forebygging av følgesykdommer. Salver og tabletter holder ikke!

Dessverre har de aller fleste leger og annet helsepersonell svært begrenset kompetanse og innsikt i slik helhetlig, funksjonellmedisinsk tilnærming. Pasienten ender gjerne opp med timeavtaler til egne spesialister på flere fagfelt, som behandler hver plage isolert. Derfor er det viktig å sikre seg kunnskap, verktøy og metoder som setter en i stand til å ta egne grep.

Autoimmune lidelser oppstår når immunsystemet feilaktig angriper kroppens egne vev. De er koplet til et svekket mangfold av gode melkesyrebakterier i tarmen, lekk tarm, inflammasjon, overvekt, en rekke kroniske lidelser og tapte leveår. Denne sammenhengen antas å skyldes systemisk inflammasjon som kan svekke fungeringen i alt av celler og vev. Både utmattelse, overvekt, psykiske og fysiske lidelser kan ramme. Studier har vist at personer med psoriasis og andre alvorlige autoimmune lidelser kan ha en kortere forventet levetid enn gjennomsnittsbefolkningen. Det kan man gjøre noe med.

Man kan ta egne effektive grep

Jeg har selv erfart psoriasispasienter bli betydelig bedre på metoder med fokus på anti-inflammatorisk kosthold og livsstil. Min metode Omstart30 har hjulpet en hel rekke pasienter med autoimmune lidelser. Svært mange oppnår betydelig symptomlindring, noen blir også helt symptomfrie. Dette krever imidlertid en individuel tilnærming.

Er du nysgjerrig på å forsøke? Eller har du et medmenneske du ønsker skal få oppnå bedre livskvalitet og mestring i hverdagen? Prøv min tilnærming Omstart30 i 30 dager, du har alt å vinne, og ingenting å tape.

Les mer om Omstart 30

 

Referanser:

  • Garshick, Michael S., and Jeffrey S. Berger. "Psoriasis and cardiovascular disease—an ounce of prevention is worth a pound of cure." JAMA dermatology3 (2022): 239-241.
  • Siegel, David, et al. "Inflammation, atherosclerosis, and psoriasis." Clinical reviews in allergy & immunology 44 (2013): 194-204.
  • Henein, Michael Y., et al. "The role of inflammation in cardiovascular disease." International journal of molecular sciences21 (2022): 12906.
  • Branisteanu, Daciana Elena, et al. "Cardiovascular comorbidities in psoriasis." Experimental and therapeutic medicine2 (2022): 1-5.
  • Orlando, Gloria, et al. "Psoriasis and cardiovascular diseases: an immune-mediated cross talk?." Frontiers in Immunology 13 (2022): 868277.
  • Myers, Bridget, et al. "The gut microbiome in psoriasis and psoriatic arthritis." Best Practice & Research Clinical Rheumatology6 (2019): 101494.
  • Sikora, Mariusz, et al. "Clinical implications of intestinal barrier damage in psoriasis." Journal of inflammation research (2021): 237-243.
  • Kaiser, Hannah, et al. "Coronary artery disease assessed by computed tomography in patients with psoriasis: a systematic review and meta-analysis." Dermatology6 (2019): 478-487.