Featured Image

Kan mangel på serotonin være medvirkende årsak til long COVID?

Er du en av mange som ikke har kommet deg helt etter covid? Kan mangel på serotonin være medvirkende årsak?

Jeg har fått meldinger fra flere som har blir betydelig bedre av long-Covid av Omstart30. Kanskje kan det skyldes et beriket tarmbakteriemangfold, dempet inflammasjon og bedre tryptofanleveranser til serotoninprodjuserende Cellefabrikker? Les videre for innsikt i hva forsker ved universitetet i Pennsylvania har funnet.

 

Kan grep som styrker tarmens serotoninproduksjon bidra i behandlingen av langvarig COVID? Forskere ved University of Pennsylvania har nylig avdekket en sammenheng mellom langvarig COVID og svekkede nivåer av serotonin i kroppen. Forskerne avdekker mangler, og skriver det gir nye muligheter for tiltak som kan bidra til tilfriskning, selv om det alltids bør forskes mer. Mat som medisin kan man uansett nyttiggjøre seg, helt bivirkningsfritt.

Interessant? Les mer om Omstart30 her!

Serotonin er et signalstoff med mange ulike funksjoner i kroppen. Serotonin kan påvirke både søvn, humør og hukommelse. Signalstoffet produseres både i hjernen og i tarmen. Tarmserotonin, kjent som sirkulerende serotonin, er ansvarlig for regulering av blodstrømmen, kroppstemperaturen og fordøyelsen. For at cellefabrikkene skal kunne lage serotonin, må de få levert aminosyren tryptofan fra maten du spiser. Det krever både at du spiser tryptofanholdig mat og at du har en rikholdig tarmflora av gode tarmbakteriehjelpere som leverer tryptofanet til serotoninproduserende cellefabrikker i tarmveggen. Svekket tarmflora betyr svekkede leveranser av tryptofan og svekket produksjon.

Lave nivåer av serotonin kan resultere i veldig ulike plager, som i tilfellet med langvarig COVID, skriver forskere bak studien. Tilstanden påvirker omtrent 7% av amerikanerne og er assosiert med plager som tretthet, kortpustethet, nevrologiske symptomer, leddsmerter, blodpropp, hjertebank og fordøyelsesproblemer.

Thaiss sin studie, publisert i tidsskriftet Cell, fant lavere serotonin-nivåer hos langvarig COVID-pasienter, sammenlignet med pasienter som ble diagnostisert med akutt COVID-19, men som ble helt friske.

Hans team fant at reduksjoner i serotonin var koplet til lave nivåer av sirkulerende SARS-CoV-2-virus som gav vedvarende betennelse, og manglende evne av kroppen til å ta opp tryptofan. Overaktive blodplater viste seg også å spille en rolle, fordi de kan suge til seg litt for mye serotonin fra blodbanen.

Studien gir ingen anbefalinger for behandling, men å forstå den mulige koplingen mellom svekket tarmbakteriemangfold, kronisk inflammasjon, mangelfulle tryptofanleveranser og reduksjon i serotonin, kan åpne for flere mulige tiltak. Å styrke tarmbakteriefloraen, reparere lekk tarm for å dempe inflammasjon og å sikre seg nok tryptofan i kosten, er jo uansett bra for helsa og helt bivirkningsfritt.

 

Les også:

 

 

Referanse:

  • Wong, Andrea C., et al. "Serotonin reduction in post-acute sequelae of viral infection." Cell22 (2023): 4851-4867.