Featured Image

Er du i overgangsalderen og sover for lite? Da kan du øke sjansen din for diabetes

Er du en av mange kvinner som sliter med søvnplager midt i livet? Kanskje har du fått sovemedisiner mot søvnplagene uten å være klar over at sovemedisiner ikke gir helsebringende dype søvn? For lite søvn kan gi inflammasjon og svekker insulinfølsomheten. Nå viser en ny randomisert studie at spesielt postmenopausale kvinner, som sover < 7 timer, er særlig utsatt. Les mer om studien nedenfor, med tips til hva du kan gjøre.

 

Omkring 40 kvinner ble tilfeldig fordelt i to grupper, hvor den ene gruppen fikk begrenset søvn og den andre tilstrekkelig søvn i 6 uker. Deretter byttet gruppene de neste 6 ukene. Under søvnrestriksjon sov kvinnene i gjennomsnitt 6,2 timer per natt sammenlignet med 7-9 timer per natt.

Både fastende insulin og insulinresistens økte betydelig under søvnrestriksjon. Aller mest hos de postmenopausale kvinnene. Dette var uavhengig av fedme og endringer i vekt. Søvn- mangel over tid kan øke risikoen for utvikling av diabetes type 2.

Tilstrekkelig med søvn har lenge blitt oversett som en bidragsyter til god insulinfølsomhet.

Forskerne påpeker at både mengden og kvaliteten på søvnen er "kritisk for optimal helse" og anbefaler kartlegging av søvnproblemer og rådgivning for å forbedre søvn.

Denne studien viser at selv små søvnunderskudd hos kvinner i alle stadier av voksenlivet kan svekke insulinfølsomheten og helsa.

Forfatterne av studien påpeker at det er særdeles bekymringsfullt at mer enn 1/3 av alle voksne sover mindre enn de anbefalte 7 timene per natt. Dette da lite søvn er koplet til både inflammasjon, metabolsk sykdom og hjerte-karlidelser. Kvinner rapporterer dårligere nattesøvn enn menn, og særlig postmenopausale kvinner bør kartlegges for søvnplager.

Berits 6 råd for å få mer helsebringende, dyp søvn

  1. Følg mine søvnhygieniske råd 
  2. Utred dine søvnplager hos fastlege, og eventuelt søvnspesialist om nødvendig
  3. Kartlegg eventuelle næringsmangler, inflammatoriske markører (økt tarmpermeabilitet) og matproteinintoleranse (Lab1, fastlegen har rekvisisjon i sitt datasystem, eller du kan laste ned skjema på nett og bestille hjemmetest)
  4. Forsøk naturlig planteøstrogen og urtetilskudd (helsekost) eller hormonplaster en periode (fastlege eller spesialist i gynekologi)
  5. Kroniske søvnplager bør behandles legemiddelfritt, sovemedisin gir ikke helsebringende, naturlig søvn (unntatt melatonin, som kan hjelpe)
  6. Følg anti-inflammatorisk mat-og livsstil, fordi den kan styrke både mengden dyp søvn og insulinfølsomheten . Les mer om Omstart30 her.